https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_01-011-01.jpg

Code : RTS002-00042 12 In 1 Nicer Dicer Chipser - D080

M.R.P 651.64
325.82
325.82 Per Pcs
( 276.12 + 18%)
Min Qty. 6

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp Image 2021-12-17 at 3.55

Code : RTS002-00138 Big Chopper (Dori Chopper) 900ML

M.R.P 237.84
118.92
118.92 Per Pcs
( 100.78 + 18%)
Min Qty. 32

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00260.jpg

Code : RTS002-00260 Big Chopper 725Ml

M.R.P 269.14
134.57
134.57 Per Pcs
( 114.04 + 18%)
Min Qty. 32

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/74_HANDY CHOPPER.jpg

Code : RTS002-00018 Big handy chopper

M.R.P 276.94
138.47
138.47 Per Pcs
( 117.35 + 18%)
Min Qty. 8

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp Image 2022-09-22 at 10.01

Code : RTS002-00608 Big Push Chopper

M.R.P 0.00
221.56
221.56 Per Pcs
( 187.76 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00160 (5).jpeg

Code : RTS002-00160 Chooper 2 In 1 450ml (R)

M.R.P 179.20
89.60
89.60 Per Pcs
( 75.93 + 18%)
Min Qty. 32

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/74_01-012-01.jpg

Code : RTS002-00020 Chop and Churn

M.R.P 211.78
105.89
105.89 Per Pcs
( 89.74 + 18%)
Min Qty. 6

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00158.jpg

Code : RTS002-00158 chopper 450ml (K)

M.R.P 188.96
94.48
94.48 Per Pcs
( 80.07 + 18%)
Min Qty. 32

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01601.jpg

Code : RTS002-01601 Chopper Easy 1100Ml Heavy

M.R.P 0.00
110.92
110.92 Per Pcs
( 94.00 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01600.jpg

Code : RTS002-01600 Chopper Easy 700 Ml Heavy

M.R.P 0.00
93.22
93.22 Per Pcs
( 79.00 + 18%)
Min Qty. 16

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_222.jpeg

Code : RTS002-00588 Chopper Mighty 600ML

M.R.P 217.50
108.75
108.75 Per Pcs
( 92.16 + 18%)
Min Qty. 36

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00093-.jpg

Code : RTS002-00093 Chopper Push 1100ml

M.R.P 358.42
179.21
179.21 Per Pcs
( 151.87 + 18%)
Min Qty. 6

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00348.jpg

Code : RTS002-00348 HANDY CHOPPER -XL

M.R.P 404.00
202.00
202.00 Per Pcs
( 171.19 + 18%)
Min Qty. 32

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00022 (1).jpeg

Code : RTS002-00022 Hendy Chopper 500ml (Mirecal)

M.R.P 249.90
124.95
124.95 Per Pcs
( 105.89 + 18%)
Min Qty. 36

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00019.jpg

Code : RTS002-00019 Multi Vegetable Chopper 2 IN 1 (450ml)

M.R.P 185.70
92.85
92.85 Per Pcs
( 78.69 + 18%)
Min Qty. 47

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00577 (2).jpeg

Code : RTS002-00577 Push And Chop Chopper (1000ml)

M.R.P 456.14
228.07
228.07 Per Pcs
( 193.28 + 18%)
Min Qty. 16

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01720.jpg

Code : RTS002-01720 Push Chopper 1100 Ml. (f)

M.R.P 0.00
118.00
118.00 Per Pcs
( 100.00 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01603.jpg

Code : RTS002-01603 Push Chopper 1100Ml (radhe)

M.R.P 0.00
132.16
132.16 Per Pcs
( 112.00 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00351.jpeg

Code : RTS002-00351 Push Chopper 1100ml 2 In 1 Twister [R]

M.R.P 293.24
146.62
146.62 Per Pcs
( 124.25 + 18%)
Min Qty. 18

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_Push CHopper-00778 (3).jpeg

Code : RTS002-00778 Push Chopper 1100ml 2 In 1 [6 Blades]

M.R.P 0.00
118.92
118.92 Per Pcs
( 100.78 + 18%)
Min Qty. 12

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01719.jpg

Code : RTS002-01719 Push Chopper 1200 Ml.

M.R.P 0.00
146.32
146.32 Per Pcs
( 124.00 + 18%)
Min Qty. 12

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_PUSH CHOPPER-058.jpeg

Code : RTS002-00058 PUSH CHOPPER 1600 ML 2 IN 1

M.R.P 0.00
195.88
195.88 Per Pcs
( 166.00 + 18%)
Min Qty. 12

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_PUSH CHOPPEER - 01161-65 (3).jpeg

Code : RTS002-01161 PUSH CHOPPER 500ml [F]

M.R.P 0.00
89.60
89.60 Per Pcs
( 75.93 + 18%)
Min Qty. 12

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_PUSH CHOPPEER - 01161-65 (5).jpeg

Code : RTS002-01165 PUSH CHOPPER 650ml [F]

M.R.P 0.00
92.85
92.85 Per Pcs
( 78.69 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01602.jpg

Code : RTS002-01602 Push Chopper 700 Ml (radhe)

M.R.P 0.00
110.92
110.92 Per Pcs
( 94.00 + 18%)
Min Qty. 24

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/7770_01718.jpg

Code : RTS002-01718 Push Chopper 800 Ml.

M.R.P 0.00
122.72
122.72 Per Pcs
( 104.00 + 18%)
Min Qty. 12

Verifed

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_7770_CHOPPER-058.jpeg

Code : RTS002-00779 Push Chopper 800ml

M.R.P 0.00
122.19
122.19 Per Pcs
( 103.55 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp Image 2022-07-28 at 3.03

Code : RTS002-00062 Push Chopper 800ml(F)

M.R.P 276.94
138.47
138.47 Per Pcs
( 117.35 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_1423.jpg

Code : RTS002-01423 Push Chopper Real 650 Ml

M.R.P 0.00
99.12
99.12 Per Pcs
( 84.00 + 18%)
Min Qty. 18

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-1011 (1).jpg

Code : RTS002-00420 Push Veg.Chopper

M.R.P 390.98
195.49
195.49 Per Pcs
( 165.67 + 18%)
Min Qty. 6

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp Image 2022-08-09 at 2.41

Code : RTS002-00145 Quick Chopper 2 in 1

M.R.P 0.00
83.08
83.08 Per Pcs
( 70.41 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00026.jpg

Code : RTS002-00026 Quick Chopper(2 in 1 450Ml)

M.R.P 188.96
94.48
94.48 Per Pcs
( 80.07 + 18%)
Min Qty. 36

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00251.jpg

Code : RTS002-00251 Quick Handy Chopper 725Ml

M.R.P 286.56
143.28
143.28 Per Pcs
( 121.42 + 18%)
Min Qty. 70

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp-Image-2021-10-01-at-4.43

Code : RTS002-00204 SQUARE MODEL VEGETABLES CHOPPER (1000 ml )

M.R.P 260.66
130.33
130.33 Per Pcs
( 110.45 + 18%)
Min Qty. 18

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_WhatsApp Image 2021-10-02 at 3.16

Code : RTS002-00403 SQUARE MODEL VEGETABLES CHOPPER (600 Ml )

M.R.P 205.28
102.64
102.64 Per Pcs
( 86.98 + 18%)
Min Qty. 12

https://mudrasales.com/adminapp/public/uploads//products/706_RTS002-00566 (2).jpeg

Code : RTS002-00566 SWIFT CHOPPER 1000ml 2 In 1 [Square] (F)

M.R.P 267.18
133.59
133.59 Per Pcs
( 113.21 + 18%)
Min Qty. 12